Dosadba stromů za mlýnem

20. 11. 2020

V souvislosti s náhradní výsadbou, kterou Obecní úřad Vojkovice nařídil v rámci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, byly vysázeny stromky – třešně, za mlýnem. Třešně kolem cesty jsou záměrně vysazovány s větším odstupem od cesty, a to jen proto, aby jejich koruny nebyly ničeny projíždějící technikou v okamžiku kdy budou urostlé.