Opatření Vodárenské akciové společnosti

30. 11. 2020

Vážení občané,

obdobně jako tomu bylo v první vlně koronavirové epidemie, dovoluji si Vám tímto sdělit informaci o zabezpečení plynulé dodávky pitné vody jako strategické suroviny a nezbytného předpokladu fungování naší společnosti.

Už s nástupem druhé vlny v září tohoto roku jsme obnovili velkou část opatření z března. Naši terénní pracovníci pracují jako jednotlivci nebo dvojice, na práci vyjíždějí z domu a pokyny dostávají elektronicky nebo telefonem, zákaznická centra pracují v omezeném režimu bezkontaktním způsobem, naši technici a pracovníci ekonomického úseku pracují po jednom v kanceláři nebo z domu v režimu home office. Poučeni z jarní vlny jsme na tuto variantu práce mnohem více připraveni a naše technické vybavení jsme tomuto modelu lépe přizpůsobili. Všechny potřebné práce jsou tak bezproblémově zachovány.

Z našich služeb jsme omezili pouze ty, při kterých by se naši pracovníci dostávali do kontaktu s velkým množstvím našich zákazníků. Především se jedná o zastavení výměn vodoměrů uvnitř nemovitostí a omezení jejich odečtů dočasným zavedením samoodečtů jejich vlastníky, dále tyto práce provádíme jen ve vodoměrných šachtách. Protože jsme striktně omezili i vzájemné firemní kontakty, naše pracoviště jsou tak zcela oddělena. Setkáváme se výhradně skrze elektronická média a řízení celé VAS je vedeno videoporadami generálního ředitele třikrát v týdnu.

Oproti jarní vlně se nám však COVID-19 nevyhnul, měli jsme a stále máme řadu onemocnění a karantén přímo v našich řadách. Z opatrnosti tak zůstávají v izolaci i pracovníci, kteří nad rámec vládních nařízení zůstávají doma pro pouhé podezření z nákazy, což se nám nejednou vyplatilo.

Nyní nastává období výraznějšího návratu společnosti k běžnému životu, stupeň 3 PES ruší mnohá omezení. Chtěl bych Vás informovat, že naše společnost z důvodu opatrnosti i nadále zůstane u svých opatření, dokud nebude situace výrazně stabilnější.

Naší prioritou zůstává bezpečná dodávka pitné vody ke kohoutku každého našeho zákazníka a současně i bezporuchové odvedení a vyčistění odpadních vod. Ke splnění tohoto cíle využíváme napříč našimi provozními středisky všechny naše odborné pracovníky a techniku a můžeme tak zúročit naši integritu a zástupnost v rámci celého okresu. Naše využitelné kapacity tedy pro tato krizová období zůstávají nejvýraznější strategickou výhodou ve vlastnickém modelu provozování, kterou jste pro své obce skrze naši provozní společnost zajistili.

Současně chci touto cestou poděkovat vám všem, starostům více než 120 námi provozovaných obcí v okrese, a také představitelům svazků měst a obcí, především za pochopení a za skvělou spolupráci. V této nelehké době si o to více uvědomujeme důležitost našich dobrých vztahů, které napomáhají naplnění našeho poslání a společenské odpovědnosti.

S přáním pevného zdraví

 

Ing. Ivan Vavro
ředitel divize Brno-venkov
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.