Rekonstrukce kuchyně a školní jídelny jde do finále.

19. 11. 2020

Objem stavebních činností ke dni 12.11.2020 nasvědčuje, že stavba bude dokončena do konce měsíce listopadu. Zbývá už jen dokončení podlahy z keramické dlažby, instalace zařizovacích předmětů , vypínačů a svítidel a obložení radiátorů v jídelně bezpečnostními dřevěnými prvky. Jediný problém činí vlhkost betonu v jídelně, která přesahuje limity umožňující pokládku PVC.

Místnost je vybavena vysoušeči a každodenně sledována. Vlhkost betonu velice nepříznivě ovlivňuje momentálně vysoká venkovní vlhkost vzduchu. Pokud poklesne vlhkost v betonu v hmotnostních % pod hodnotu 2%, bude i podlaha v jídelně dokončena. Pokud by tomu tak nebylo, nebude do doby, než se docílí požadovaného limitu vlhkosti, jídelna v provozu.

O této skutečnosti je informována i paní ředitelka Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová, která v pozdější pokládce nevidí problém. Jídlo by se dočasně dováželo z kuchyně do základní školy ve várnicích jako doposud.

Karel Klein