ÚZSVM-Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §64-65 zákona č. 256/2013 Sb.