Myslivecký spolek ve Vojkovicích

7. 12. 2020

Letošní rok nepřál nikomu, ani místním myslivcům, kteří tak nemohli uspořádat Svatohubertskou mši, oslavu lovců a ochránců přírody.

Myslivecký spolek ve Vojkovicích vznikl v roce 1871. V roce 1870 bylo obecně zavedeno právo obce na odlov zvěře na vlastním území. Mysliveckou společnost založili vlastníci pozemků, kteří pronajali právo lovu mysliveckému pachtýři, kterým byl vždy starousedlík z obce, který organizoval hony a zajišťoval hájení zvěře.

Na vojkovické honitbě se lovili zajíci, králíci, koroptve, bažanti, srnčí a divočáci.
Za využití honitby se platil nájem, jehož výše záležela na velikosti pozemků majitele.
Na přelomu století čítaly počty ulovených kusů za sezonu: 1000 koroptví, 700 zajíců a 300 bažantů.

Mgr. Iva Tycová