Nová usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření

1. 12. 2020

Zejména konání hromadných akcí, provoz stravovacích služeb, provoz školských zařízení, provoz zdravotnických a sociálních služeb.

Nové usnesení vlády ohledně koronaviru s účinností od 3.12.2020