Rekonstrukce kuchyně a jídelny v MŠ je dokončena

19. 12. 2020

V pátek 18.12.2020 proběhlo předání a převzetí dokončeného stavebního díla s názvem „Změna stavby mateřské školy, Vojkovice – SO 02 hospodářský pavilon“. V zásadě se jednalo o kompletní vybourání vnitřních příček hospodářského pavilonu, který z poloviny plnil funkci kuchyně, která byla v havarijním stavu a z druhé poloviny byly prostory využívány jako sklad.

Nyní už jen zbývá připravit kompletní dokumentaci ke kolaudaci stavby a požádat stavební úřad v Židlochovicích o vydání kolaudačního rozhodnutí. Celý administrativní proces nám komplikuje skutečnost, že zástupci některých orgánů statní správy , kteří se ke stavbě vyjadřují, jsou buď v karanténě nebo mají od svých zaměstnavatelů nařízeno čerpání dovolené.

Předpokládány termín vydání kolaudačního rozhodnutí, je polovina měsíce ledna 2021.

Rekapitulace stavby:
Zahájení: 23.6.2020 – zápisem o předání a převzetí staveniště
Ukončení: 18.12.2020 – zápisem o předání a převzetí dokončeného stavebního díla
Časový prostor pro realizaci stavby byl zkrácen, protože oficiální rozhodnutí o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace obdržela obec až 30.7.2020.

Financování stavby:
Celkové náklady : 10 761 354,- Kč
Dotace: 9 450 000,- Kč
Vlastní zdroje: 1 311 354,- Kč

Karel Klein – starosta