Historie ulice Mlýnská

20. 1. 2021

Druhou nejstarší, ale v podstatě stejně starou ulicí ve Vojkovicích je ulice Mlýnská. Jak dnešní název napovídá, vedla ke mlýnu. První zmínky o mlýnu pochází z roku 1590, kdy Urbanka mlynářka měla panstvu odvádět ročně 15 grošů z majetku, k tomu 4 groše šenkovní daně a 5 vajec, a Kateřina mlynářka vdova 62 grošů daň z pozemků, dále jeden zlatý za krmení vepře, 1 a půl zlatého za robotu, šest slepic a 51 vajec. Tyto platy byly splatné na sv. Jiří a sv. Václava.

Roku 1730 nechal tehdejší majitel panství Filip Ludvík ze Sinzendorfu strhnout starý mlýn a na jeho místě u nového koryta mlýnského náhonu dal postavit mlýn nový i s pilou a pekárnou. Mlýnská ulice tehdy vedla směrem ke kostelu a jako dnes k ulici Hlavní a měla celkem 16 domů včetně fary u kostela.

Mgr. Iva Tycová