Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Vojkovice, konaného dne 15. 12. 2020