Policie ČR: Žádost o spolupráci

3. 2. 2021

Vzhledem k množícím se případům krádeží věcí ze zahrad, dvorů a garáží domů, žádám o
zveřejnění níže uvedené relace pro informování občanů Vaší obce.
„Policie České republiky Obvodní oddělení Židlochovice žádá občany obce o spolupráci.

V posledních dnech došlo v Židlochovicích a v okolních obcích k několika případům krádeží věcí
ze zahrad, dvorů a garáží domů. V případě jakýchkoliv poznatků k této trestné činnosti nebo
zjištění pohybu podezřelých osob v okolí rodinných domů o tomto informujte Obvodní oddělení
Policie České republiky Židlochovice na telefonním čísle 974626760 nebo na bezplatnou linku
158.“

Děkuji za spolupráci

npor. Bc. Libor Dofek v.r.
vedoucí oddělení