Zahájení provozu školní kuchyně v budově mateřské školy

3. 2. 2021

Od pondělí 25.ledna byl zahájen provoz nově rekonstruované školní kuchyně v mateřské škole včetně zázemí pro žáky i personál. Na stavbu byl díky vstřícnému přístupu stavebního úřadu v Židlochovicích, zejména technika Mgr. Romana Sáčka, vydán kolaudační souhlas 21.1.2021.

Kuchyně je vybavena moderní gastronomickou technologií pro školní stravování. Sociální zařízení pro personál i pro žáky rovněž disponuje velice kvalitními zařizovacími předměty.
Projekt nezapomněl ani na velké množství síťových zásuvek pro připojení k internetu, ať již v prostorách samotné kuchyně nebo přilehlých šatnách, kanceláři vedoucí kuchyně a jídelně.

Drobnou vadou na kráse je prozatím absence stolů a židlí v jídelně, které objednala paní ředitelka Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová a dodavatel doposud objednávku nevyřídil.
Jelikož školní jídelna je určena pro žáky základní školy, která prozatím vyučuje v omezeném režimu, jsou žákům obědy vydávány jako doposud ve výdejně přímo v základní škole.
Závěrem chci jen popřát všem, kdo budou nové technologie užívat k výkonu svého povolání, aby jim přechod z historické havarijní kuchyně na novou nečinil problémy a v novém prostředí se rychle aklimatizovali.
A dětem přeji jen samá dobrá jídla a dobrou chuť.

Karel Klein