Oprava přívodního potrubí do rybníka

29. 3. 2021

V průběhu měsíců prosince2020, ledna a února 2021, se výrazně snižoval přítok vody do rybníka Šimlochy. Koncem února již nastaly problémy s udržením hladiny stálého nadržení ve vodním díle.

Bylo učiněno několik pokusů o proplach potrubí tlakovou vodou, které nepřinesly žádný efekt. Začátkem měsíce března, se cca 30 m od koryta řeky Šatavy, objevila v poli nad přívodním potrubím vlhká skvrna o průměru cca 3 m.

V místě bylo potrubí obnaženo a byla odhalena havárie. Potrubí bylo zborcené a splavováním zeminy zanesené.

Ve dnech 17. až 19. března byla provedena oprava havárie Vodárenskou akciovou společností, a.s. a  tlakovým vozem  byl proveden proplach potrubí.

Zbývá již dokončit srovnání návodní  strany  hráze Šatavy v místě nátoku a zpevnění  hráze lomovým kamenem, aby se zamezilo vodní abrazi. Tyto činnosti se však musí časově přizpůsobit sklizni vegetace na pozemku přes který vede jediný přístup k řece.

Karel Klein