Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Vojkovice, konaného dne 2. 3. 2021