Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 2. 3. 2021