Intenzifikace ČOV Židlochovice

18. 4. 2021

Intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV) Židlochovice je prováděna za plného provozu stavební firmou IMOS, a.s. Stavební akce se nachází v 56 % celkových projektovaných stavebních prací.

K dvanáctému měsíci loňského roku byla zprovozněna nově vybudovaná část první linky ČOV obsahující dva hlavní objekty a to aktivační nádrž s dosazovací nádrží.

Dále byla realizována rekonstrukce tzv. kalového hospodářství, kde dochází k finálnímu zpracování kalu. Do zmíněného procesu řadíme již vyhotovenou dmýchárnu kalu s kompletní vzduchotechnikou, budovu pro odvodnění kalu se strojním zařízením a venkovním kalovým polem pro uložení odvodněného kalu.

Karel Klein