MAS Podbrněnsko , dotazníkové šetření pro veřejnost

19. 4. 2021

Vážení občané,

obracíme se na Vás s prosbou vyplnit dotazník týkající se rozvoje kvality života na venkově. Místní akční skupině Podbrněnsko, která působí v okolí Židlochovic, tento dotazník pomůže k aktualizaci strategie spolku. Díky aktualizované strategii bude moci i v následujících letech čerpat finanční prostředky z fondů EU.

Finanční podpora může být například z oblastí jako podpora zaměstnanosti, bezpečnost v dopravě, občanská vybavenost a další.

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/XirqGXC2UTFvfXpv8