Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle § 64-65 zákona č. 256/2013 Sb.,

Autor: ÚZSVM

Informace pro veřejnost + Výzva

Vyvěšeno dne: 14. 4. 2021

Stáhnout