Hlášení MR 11. 5. 2021

11. 5. 2021

Dne 29. 5. 2021 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad mohou občané, kteří mají uhrazen poplatek za odpad za rok 2021, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavena na tomto místě v sobotu 29. 5. 2021 od 11:00 do 13:00 hod.
Zpětné odběry elektrospotřebičů se nebudou při tomto svozu odebírat, tyto jsou průběžně ukládány na sběrném dvoře.
——————————————————————————————————————————————————————————————–
Firma Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude v pátek 14. 5. 2021 provádět revize kotlů na tuhá paliva, revize a kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Cena za kontrolu čištění komínu je 350,- Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,- Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 608 748 989.