Restaurování podstavce sv. Jana Nepomuckého

14. 5. 2021

Restaurování podstavce sv. Jana Nepomuckého v parku na návsi

V měsíci dubnu a květnu probíhá restaurování podstavce sv. Jana Nepomuckého v parku na návsi. Zatím co socha je restaurována v ateliéru MgA. Vlasty Douši v Nemoticích, aby nebyla vystavena povětrnostním vlivům, méně poškozený podstavec je restaurován na místě.

Postupně je doplňován chybějící materiál a jednotlivé fragmenty jsou uváděny do původního stavu.

Termín dokončení restaurátorských činností na soše i podstavci je stanoven poskytovatel dotace, Krajským úřadem Jihomoravského kraje do 30.9.2021.