Vysokorychlostní trať Praha – Brno – Břeclav

14. 5. 2021

Vysokorychlostní trať Praha – Brno – Břeclav

 

dne 11.5.2021 od 13:30 proběhla na Obecním úřadě ve Vojkovicích prezentace studie proveditelnosti projektu VRT Jižní Morava. Prezentaci uspořádala Správa železnic, státní organizace. Prezentace byla uspořádána pro starosty obcí Holasice, Sobotovice a Vojkovice. Podrobnější prezentace proběhne pro členy Zastupitelstva obce a veřejnost na nejbližším zasedání ZO, tak, aby se k ní mohla široká veřejnost vyjádřit. Trasa VRT je v Zásadách rozvoje Jihomoravského kraje definována jako veřejně prospěšná stavba.

 

Karel Klein – starosta