DSO Vak Židlochovicko – Závěrečný účet za rok 2020 – návrh

Autor: DSO Vak Židlochovicko

Závěrečný účet za rok 2020 - návrh

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2021

Stáhnout

Autor: DSO Vak Židlochovicko

Fin 2

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2021

Stáhnout

Autor: DSO Vak Židlochovicko

Inventarizační zpráva za rok 2020

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2021

Stáhnout

Autor: DSO Vak Židlochovicko

Plnění rozpočtu dle tříd

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2021

Stáhnout

Autor: DSO Vak Židlochovicko

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2021

Stáhnout

Autor: DSO Vak Židlochovicko

Příloha

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2021

Stáhnout

Autor: DSO Vak Židlochovicko

Rozvaha

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2021

Stáhnout

Autor: DSO Vak Židlochovicko

Výkaz zisku a ztráty

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2021

Stáhnout

Autor: DSO Vak Židlochovicko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2021

Stáhnout