Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (dle grafické přílohy) z důvodu úplné uzavírky mostu 41617-2 v Rajhradě

Autor: MěÚ Židlochovice

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno dne: 3. 6. 2021

Sejmuto dne: 19. 6. 2021

Stáhnout

Autor: MěÚ Židlochovice

Přechodné dopravní značení

Vyvěšeno dne: 3. 6. 2021

Sejmuto dne: 19. 6. 2021

Stáhnout