Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 20. 7. 2021