Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (umístění dopravního značení) na silnici II/425 a místních komunikacích v k.ú. Vojkovice u Židlochovic