Dotazník k Programu rozvoje obce Vojkovice

19. 9. 2021

Milí spoluobčané,

naše obec v současné době zpracovává Program rozvoje obce Vojkovice pro období 2021-2026, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

V současné době začne probíhat distribuce dotazníku, v papírové formě, do vašich schránek. Mimo papírové formy je také možné dotazník vyplnit elektronicky přes tento odkaz. Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Dotazník prosím vyplňte do 15.10.2021. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni. Vyplněný papírový dotazník můžete odevzdat na Obecním úřadě Vojkovice v úřední dny, nebo do určené nádoby v prodejně potravin Brněnka.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Karel Klein, starosta