Oprava kaple na místním hřbitově

25. 9. 2021

Oprava kaple na místním hřbitově.

V současné době probíhá oprava vnitřních prostor kaple na místním hřbitově. Byl proveden oplach stěn tlakovou vodou. Ve spodní části byla odstraněna narušená omítka a bude zapravena omítkou sanační. Vchodové dveře budou ošetřeny horkou fermeží několika nátěry. Úprava kaple probíhá z důvodu umístění zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého.

Socha je i po komplexním restaurátorském zásahu v natolik pokročilém stupni degradace, že její umístění v exteriéru, na původním místě v parku na návsi, není vhodné.

Do budoucna se zvažuje nahrazení sochy na originálním soklu, který je v podstatně v lepším stavu, kopií, která by byla provedena formou výdusku z umělého kamene, jenž by svou strukturou a barevností odpovídal originálu.

V současné době je zrestaurovaný originál umístěn v ateliéru restaurátora v obci Nemotice.

Veškeré kroky související s restaurováním sochy a jejím umístěním , byly konzultovány a doporučeny Národním ústavem památkové péče a MěÚ Židlochovice, stavebním úřadem oddělením kultury.

Karel Klein