Realizace biokoridorů na území obce Vojkovice

25. 9. 2021

Realizace biokoridorů na území Obce Vojkovice

 

V letošním roce probíhá v souladu s plánem společných zařízení rozsáhlá výsadba lokálních biokoridorů K1 a K2 a lokálního biocentra BC1. Akce je financovaná Státním pozemkovým úřadem, zajištěná Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj, Pobočkou Brno.

Koncem letních měsíců byly pozemky v lokalitách určených k výsadbám oploceny a aktuálně zde probíhá výsadba 10 754 keřů a 10 688 stromů. Plocha určená k zatravnění činí 10,92 ha. Ukončení prací se předpokládá do konce roku 2021. Nedílnou součástí realizací je již zmíněné dočasné oplocení jednotlivých prvků a následná péče o založené porosty bude probíhat po dobu 3 let. Dodavatelem výsadeb, na základě výběrového řízení, je firma Kavyl, Mohelno.