Rekonstrukce rozvodů nízkého napětí v ulici Mlýnské a Hlavní

25. 9. 2021

Rekonstrukce rozvodů NN v ulici Mlýnské a Hlavní

Od 14.9.2021 probíhají v ulici Mlýnské a v křižovatce ulice Hlavní a Hrušovanské, před prodejnou potravin, výkopové práce pro uložení kabelu NN. Nadzemní vedení umístěné na stožárech rodinných domů bude odstraněno a do výkopů bude uložen nový kabel a z něho budou realizovány nové přípojky pro každý rodinný dům.

Zhotovitel, který pro společnost EG.D stavební činnosti provádí, doposud postupuje velice citlivě. S majiteli nemovitostí a obcí konzultuje umístění domovních přípojkových skříní.

Po dohodě s obcí je minimalizován dopad do povrchu chodníků a vjezdů. Většina výkopů je vedena v travních plochách a v maximální míře se pod zpevněnými plochami využívá bezvýkopová technologie.

Podle informace od společnosti EG.D bude přepojení dodávky elektrické energie na nový kabel provedeno dne 5.10.2021 od 7:00 hodin do 15:00 hodin.

Karel Klein