Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/425 v obci Vojkovice