Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

Autor: Obec Vojkovice

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

Vyvěšeno dne: 12. 11. 2021

Sejmuto dne: 29. 11. 2021

Stáhnout