Usneseni ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 19. 10. 2021