Beseda na téma „Zavedení třídění odpadů v domácnostech“

5. 1. 2022

Zastupitelstvo obce Vás zve na veřejnou besedu na téma „Zavedení třídění odpadů v domácnostech“, která se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu Vojkovice dne 18.1. 2022 od 18:00 hod.

Na vaše otázky k tomuto tématu mimo zastupitelů obce, bude odpovídat také Mgr. Daniela Baráková z poradenské firmy ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o, která má mimo jiné zkušenosti se zaváděním tohoto systému v jiných obcích a městech.

Pro veřejnou besedu platí všechna aktuální pravidla pro konání akcí uvnitř, v souvislosti s protiepidemickými opatřeními.