Vojkovická cihelna

7. 1. 2022

Možná jste někde zahlédli starou pálenou cihlu se značkou W. Tyto cihly se skutečně pálily ve Vojkovicích. Ještě v roce 1945 je v majetku obce zmiňovaná „stará cihelna“. Tato cihelna vznikla na začátku 19.století, kdy c.k. dvorský dekret povolil poddaným pálit cihly. Vojkovická cihelna vyrostla na okraji katastru obce, kde byla nalezena dobrá cihlářská hlína (dnešní střelnice). Pec byla jen díra ve svahu, kde se cihly uložily tak, že přední stěna tvořila topeniště a vršek se obkládal drny. Topilo se dřevem. Dnes už po cihelně nenajdete ani památku, snad až na zasypanou studnu a příkré srázy okolo. Na zničení cihelny se podílelo i německé vojsko, které této strže využilo k obraně Holasic při postupu fronty v dubnu 1945. ještě dnes tu lze nalézt zbytky válečné munice.

Mgr. Iva Tycová