Změna autobusové linky 505 od 1.2.2022

14. 1. 2022

IDS JMK oznámil od 1.2. 2022 změnu ve vedení trasy autobusové linky 505 ze Židlochovic do Brna a zpět. Ta již nebude vedena ve špičkách do Brna, k ústřednímu hřbitovu, ale POUZE do Modřic, ke smyčce tramvají k přestupu na tramvaj linky 2.
Výjimkou bude pouze jediný spoj linky 505 v pracovních dnech v čase kolem 5:30 hod., který bude veden až k zastávce Brno, Ořechovská a bude zajišťovat spojení na 6. hod. ranní do průmyslové oblasti kolem ul. Vídeňské v Brně.
Nové jízdní řády linky 505 patné od 1.2.2022: