Výdej nádob na separovaný odpad do domácností

23. 2. 2022

Osoby či zástupce domácnosti, kteří se prostřednictvím objednávky zapojili do nového systému třídění papíru, plastu a bioodpadu přímo v domácnostech, se musí dostavit v úřední dny na Obecní úřad Vojkovice k podpisu smlouvy o zápůjčce nádob.

Nádoby poté bude možné vyzvednout na dvoře sokolovny, tedy budovy č.p. 68 od 1.3.2022 vždy ve:

  • Středu od 15:30 do 17:00
  • Sobotu od 9:00 – 12:00

Pro vydání nádob je potřeba prokázat se smlouvou o zápůjčce nádob. Výdej nádob bude ukončen 30.3.2022.