Přípojka NN k tenisovým kurtům

17. 3. 2022

Přípojka NN k tenisovým kurtům.

V pondělí a úterý 17 – 18.3.2022 proběhla realizace části přípojky NN k tenisovým kurtům a pro připojení pouťových atrakcí a hudební aparatury v ulici Sportovní. Pro společnost EGD, a.s. zajišťovala stavební činnosti firma MOPRE, s.r.o. Kroměříž.
Jedná se úsek od domu č.p. 346 až po konec uliční čáry na protější straně . Zde bude přípojka ukončena přípojkovou skříní. Následující úsek od této skříně až po tenisové kurty bude v režii obce.

Nová přípojka je z důvodu přetížení elektrických rozvodů v areálu fotbalového hřiště nezbytná.