Postup pro zabezpečení objednání ubytování ukrajinských uprchlíků v ubytovacích zařízeních