Svoz nebezpečného odpadu jaro 2022

25. 4. 2022

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 

Dne 14. května 2022 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů  Níže uvedený odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2022, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavena na tomto místě v následující den a čas:

V sobotu 14. května 2022                       od 11.00 hod. do 13.00 hod.

 

Budou odebírané následující odpady:

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje 
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
Absorpční činidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených/, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (např. Fridex)
Rozpouštědla
Kyseliny
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

 

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovišti bez přítomnosti odborné obsluhy. Vyčkejte příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů.

Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanovené v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.

Sběr není určen pro nebezpečný odpad, který vzniká z podnikatelských činností.  

 

Zpětné odběry dle jednotlivých skupin se nebudou při tomto svozu nebezpečných odpadů odebírat.

Jedná se například o televizory, rádia, vysavače, žehličky, fény, PC monitory, tiskárny, notebooky, ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, drobné elektrické domácí spotřebiče