Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 22. 3. 2022