Veřejná vyhláška – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání v řízení o územním plánu Vojkovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území