Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Autor: OÚ Vojkovice

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2022

Sejmuto dne: 30. 5. 2022

Stáhnout