Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 14. 6. 2022