Závazná objednávka nádob na tříděný odpad

6. 6. 2022

Nádoby na tříděný odpad (popelnice) – závazná objednávka

 

Vážení spoluobčané, 

v letošním roce bude vypsána další výzva OPŽP na dotační pořízení popelnic pro domácnosti, které se chtějí zapojit do systému třídění odpadů v domácnostech. Obracíme se proto na ty domácnosti, které se chtějí do systému třídění nově zapojit nebo se na ně nedostalo v prvním kole ve Vojkovicích, aby se neprodleně zaregistrovaly na OÚ ve Vojkovicích do pátku 10.6.2022 (osobně nebo na e-mailech: referent_vojkovice@volny.cz vojkovic@volny.cz). 

Obec Vojkovice následně o potřebný počet popelnic požádá, předpokládaný termín pořízení v roce 2023.