Majetek obce v roce 1945

12. 7. 2022

Obec vždy vlastnila svůj majetek. Byla to nejen obecní radnice a pár hektarů polí a zahrad, ale podle soupisu z roku 1945 to byla například stará cihelna, nebo váha na Hrušovanské ulici. Jen někteří ještě pamatují sportovní hřiště za mlýnem nebo dokonce obecní močál. Hned vedle dřívější radnice (dnešní Motorest) stál chlév, kde byl ustájen obecní býk a svůj byt tu měl i jeho „ošetřovatel“. V domě č.p. 43 fungovala školka a naproti v č.p. 34 pro změnu byla umístěna škola. V domě č.p. 151 byl obecní služební byt a dům č.p. 85 byl oficiálně zván obecní dům, ale v jeho případě se jednalo o dům pro chudé, někdy zvaný pastouška. Byl to dům na Hlavní ulici hned vedle trafiky pana Hauka.

Mgr. Iva Tycová