Služby a aktivity komunitního centra Židlochovice

21. 7. 2022

Služby a aktivity komunitního centra Židlochovice
Veškeré služby komunitního centra jsou zdarma

⦁ ZPÍVÁNKY PRO DĚTI
Kroužek je pořádán tanečním spolkem Kanava. Je zaměřen na hudební a pohybové činnosti, lidové písně
a tanečky. Kroužek je určen pro děti od 5 let.
Středa od 17.00 hod. do 18.00 hod.
Kontakt: Iva Šebestová, tel. kontakt: 774 643 374

⦁ PASTELKA
Kurz je určen pro děti od 3 do 15. let. V kurzu se věnujeme výtvarným technikám – kreslení, malování, modelováni, ale i různým jiným netradičním technikám.
Středa od 15.00 hod. do 17.00 hod. – kurz je určen pro menší děti
Čtvrtek od 15.00 hod. do 17.00 hod. – kurz je určen větším dětem
Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

⦁ VESELÝ HÁČEK
Kurz je zaměřen na techniku háčkování. Je určený jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, kteří se chtějí zdokonalit nebo seznámit s novým pojetím háčkování. Kurz je určen pro děti od 10 let až po seniory.
Čtvrtek od 14.30 hod. do 16.30 hod.
Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

⦁ ČEŠTINA PRO CIZINCE
Výuka českého jazyka pro cizince, dopomoc s přípravou na zkoušku z českého jazyka.
Výuka probíhá v předem uvedený čas na základě předchozí domluvy.
Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

⦁ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Trénování paměti je určeno pro osoby s poruchami paměti nebo osoby, které tomuto problému chtějí předejít.
Každý poslední čtvrtek v měsíci od 10,00 hod. do 12,00 hod.
Kontakt: Zdeněk Choura, tel. kontakt: 731 150 949, email: choura@atlas.cz

⦁ CVIČENÍ PRO SENIORY
Cvičení je zaměřeno na seniory. Vychází z kombinace protahovacích a posilovacích cviků.
Pátek od 9.00 hod. do 10.00 hod., 50,-Kč/lekci
Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

⦁ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŽIDLOCHOVICE
Pečovatelská služba ve spolupráci s Městskou policií Židlochovice a Komunitním centrem zajišťuje osamělým občanům se specifickými potřebami zřízení tísňového tlačítka.
Kontakt: Mgr. Lenka Brázdová, Tel.: 604 290 417, email.: lenka.brazdova@zidlochovice.cz

PORADNY V KOMUNITNÍM CENTRU

⦁ DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V BRNĚ
Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Židlochovicích. Poskytuje pomoc a podporu lidem s demencí a jejich rodinám. Vyšetření je zdarma.
Každou první středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod.
Kontakt: Bc. Klára Šenkyříková, tel.: 734 166 378, email.: km.brno@diakonie.cz

⦁ DIAKONIE ČCE – PORADNA SVÍTÁNÍ
Poradna nabízí pomoc pro pečující a pozůstalé. Pomůže vám zvládnout péči o blízkého člověka, poskytne informace. Poradna pro pozůstalé vás bude provázet, poskytne vám informace po odchodu blízké osoby.
Poradna poskytuje poradenství v KC po předchozí telefonické domluvě.
Kontakt: Bc. Petra Stávková, tel. kontakt: 541 248 401, email.: cdsb@diakonie.cz

⦁ PRÁH JIŽNÍ MORAVA
Poradna poskytuje dětem od 11 let a dospělým se závažným duševním onemocněním z jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.
Pátek od 8.30 do 13.30 hod.
Kontakt: Mgr. Jana Cempírková, tel. kontakt: 733 642 824, email.: jana.cempirkova@prah-brno.cz

⦁ POBOČNÝ SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH BRNĚNSKA – ŽIDLOCHOVICE
Aktivizace zdravotně postižených a seniorů. Příprava jednodenních, vícedenních rehabilitačních pobytů, kulturních akcí pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Každé sudé pondělí od 7.30 do 10.00 hod.
Kontakt: Jana Klobásová, tel. kontakt: 731 103 286, email.: dlavrim@seznam.cz

⦁ SKLENĚNKA z. s.
Organizace doprovázející pěstouny i celou pěstounskou rodinu.
Pondělí od 9.00 – 13.00 hod.
Kontakt: Ing. Bc. Pavlína Hejduková, tel. kontakt:792 771 409, email: hejdukova@duhovasklenenka.cz

⦁ UNIE PEČUJÍCÍCH
Organizace pomáhající rodinám, které se starají o své nejbližší v domácím prostředí.
Každé první úterý v měsíci od 10.30 – 16.30 hod.
Kontakt: Zdeněk Choura, tel. kontakt: 731 150 949, email: choura@atlas.cz

⦁ RANÁ PÉČE
Organizace pomáhající dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.
Poradna poskytuje poradenství v KC po předchozí telefonické domluvě.
Kontakt: Mgr. Lucie Špuláková, tel. kontakt: 777 234 134, email: brno@ranapece.cz

⦁ ODBORNÁ PORADNA PSYCHOLOGA
Psycholog pomáhá při řešení psychických potíží a jejich následků, které vznikají při dlouhodobém stresu.
Úterý od 13.00 – 17.00 hod.
Kontakt: Mgr. Eva Šilhánová, tel. kontakt: 730 562 170, email.: e.svec@email.cz

⦁ ODBORNÁ PORADNA ETOPEDA
Speciální pedagožka/etopedka a školní metodička prevence. Individuální speciálně pedagogická péče pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami, pro žáky nadané a mimořádně nadané s tím související specifika/obtíže.
Čtvrtek od 13.00 – 17.00 hod.
Kontakt: Mgr. Simona Šidlová, tel. kontakt: 704 613 988

⦁ DLUHOVÁ A HYPOTEČNÍ PORADNA
Poradna vám zajistí financování na míru, kontrola vašich závazků, ověření dluh a exekucí, navrhne vhodné pojištění, individuální nastavení podmínek hypotečního úvěru.
Poradna poskytuje poradenství v KC po předchozí telefonické domluvě.
Kontakt: Mgr. Martina Seligerová, tel. kontakt: 723 404 774, email.: seligerova@hypoasistent.cz

⦁ PERSEFONA z. s.
Poradna poskytuje dlouhodobou komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 18 let z Jihomoravského kraje.
Poradna poskytuje poradenství v KC po předchozí telefonické domluvě.
Kontakt: tel. kontakt: 737 834 345, email.: poradna@persefona.cz

⦁ SOS KOMPAS, HRUŠOVANY
Organizace poskytující podporu a preventivní pomoc rodinám ohroženým odebráním dítěte.
Poradna poskytuje poradenství v KC po předchozí telefonické domluvě.
Kontakt: Terezie Žáková, DiS., tel: 778 531 449, email: terezie.zakova@sos-vesnicky.cz

⦁ TERAPIE HROU
Nedirektivní terapie hrou využívá léčebný potenciál hry, děti si hrají a tím se léčí. Individuální terapie hrou pomáhá dětem s poruchami chování, s emočními výkyvy, sociálně nezačleněným dětem aj.
Pondělí a čtvrtek od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Kontakt: Mgr. Veronika Zvaková, email.: terapiahrou.deti@gmail.com

⦁ KLUB MAMINEK
Komunitní centrum Židlochovice nabízí rodičům i blízkým osobám možnost chodit se svými dětmi do herny.
Úterý od 8.00 do 12.00 hod. nebo kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

⦁ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Nabídka je založena především na hlídání dětí rodičům, kteří nemají kam umístit dítě v době, kdy si potřebují vyřídit neodkladné záležitosti (úřady, lékař aj.). Služba bude zajištěna po tel. domluvě předem pro děti od 3 let.
Pondělí a čtvrtek od 9.00 hod. do 11.00 hod., popřípadě dle dohody.
Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

⦁ DOUČOVÁNÍ
Doučování je určeno dětem od 1. – 9. Třídy, včetně dětí se specifickými poruchami učení.
Pondělí a středa od 13.00 hod. do 15.00 hod. – popřípadě dle dohody.
Kontakt: Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz

⦁ ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
Arteterapie a artepsychoterapie jsou terapeutické obory využívající výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu. Určeno pro skupinu 6 dospělých osob.
Každé sudé úterý od 16.00 hod. do 19.00 hod.
Kontakt: Mgr. Jana Surovcová, tel. kontakt: 737 748 410, email.: jana.surovcova@zidlochovice.cz

 

 

Kontaktní osoby:
Mgr. Jana Surovcová
vedoucí Komunitního centra
Tel.: 737 748 410, email.: jana.surovcova@zidlochovice.cz

Sociální pracovníci KC:
Tomáš Klášterecký, DiS. , tel.: 737 707 199, email.: tomas.klasterecky@zidlochovice.cz
Ing. Mgr. Zuzana Čukanová, Tel.: 737 707 199, email.: zuzana.cukanova@zidlochovice.cz