VAS a.s.

11. 7. 2022

Vodárenská akciová společnost a.s. oznamuje, že dnes a zítra bude provádět odkalování vodovodního řadu. Důsledkem toho může docházet k  poklesu tlaků, popř. k mírnému zakalení vody. Zákal nemá vliv na její kvalitu.