Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích z důvodu realizace akce: „III/42510 Ledce, mosty 42510-5,6“

Autor: MěÚ Židlochovice

Situace

Vyvěšeno dne: 22. 7. 2022

Sejmuto dne: 8. 8. 2022

Stáhnout

Autor: MěÚ Židlochovice

Situace

Vyvěšeno dne: 22. 7. 2022

Sejmuto dne: 8. 8. 2022

Stáhnout