Osvětlení podchodu ve vlakové zastávce

26. 8. 2022

V úterý 23. srpna umístila obec na stěnu mostní konstrukce ve vlakové zastávce dva kusy rohových LED svítidel. Celkový příkon svítidel je 64 W. Svítidla jsou připojena na osvětlení nástupišť, které provozuje Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno.

Rozhodně jsem si vědom skutečnosti, že se jedná pouze dílčí, nicméně důležité řešení. V úterý 30.8.2022 bude pokračovat geodetické zaměření polohopisu a výškopisu všech důležitých znaků v zastávce a okolí, nezbytně nutných pro následné projekční práce související s realizací bezpečného bezbariérového podchodu. Veškeré činnosti jsou rovněž konzultovány s radním pro dopravu Jihomoravského kraje Ing. Jiřím Crhou.

Karel Klein