Privilegium odúmrti

26. 8. 2022

Někdy okolo roku 1530 udělil Jan z Pernštejna, nový majitel obce Vojkovicím privilegium odúmrti. Podle tohoto privilegia mohl každý usedlý ve Vojkovicích svobodně sepisovat závěť a nakládat se svým majetkem. Bedřich ze Žerotína, který toto privilegium roku 1596 potvrdil, k tomuto pouze upřesnil, že církvi a faráři nesmělo být odkázáno nic kromě finanční hotovosti. Všechny spory o dědictví měla nadále řešit obec. Pokud by došlo ke sporu mezi dědici a obcí, mohl celý majetek propadnout vrchnosti. Původní privilegium se nedochovalo, ale jeho přesný opis pochází z 4.ledna 1764, kdy jej potvrdil Karel Maxmilián z Dietrichštejna. V zámeckém archivu se dochovala celá řada závětí, ve kterých odkazují vlastníci svým milovaným manželkám a dětem nejen majetek a peníze, ale i dobytek, obilí a úrodu vína.

Mgr. Iva Tycová