Volby do zastupitelstev obcí – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, jmenování zapisovatele okrskové volební komise